Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat Allah SWT kerana di atas limpah kurniaNya sesi persekolahan tahun 2019 dapat dioperasikan dengan lancar.

Saya mengalu-alukan kedatangan murid-murid baru Tingkatan 1 dan guru-guru baru yang bertukar masuk di sekolah ini. Sekolah ini mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun penubuhannya. Bilangan guru telah bertambah dari 113 orang pada tahun 2018 kepada 121 orang pada tahun 2019. Manakala bilangan murid bertambah dari 1625 orang kepada 1835 orang bagi tempoh yang sama.

Saya mengucapkan selamat kembali bertugas untuk sesi persekolahan baru tahun 2019.  Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih kepada semua warga kerja SMKBPJ kerana telah berjaya melaksanakan tugas dengan cemerlang pada tahun 2018 yang lalu. Justeru itu tahun 2019 sekali lagi saya mengharapkan semua warga sekolah akan dapat berpadu tenaga untuk terus cemerlang dalam tugas masing-masing. Pengetahuan dan kemahiran kita dalam bidang pedagogi perlu ditingkatkan. Sikap yang positif merupakan kunci utama untuk meneruskan kejayaan sekolah.

Peningkatan kualiti guru dan kemenjadian murid akan terus menjadi fokus sekolah pada tahun 2019 sesuai dengan matlamat program transformasi sekolah TS25 3.0. Sekolah yang berkualiti lahir daripada pemimpin sekolah yang berkualiti dan guru yang berkualiti. Dengan ini akan dapat mengembangkan bakat, potensi dan kemenjadian murid-murid.

Kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti akan ditingkatkan kerana tanpa kerjasama ini sudah tentu kemajuan dan kejayaan sekolah sukar dicapai.

Akhir kata, semoga kejayaan-kejayaan yang dicapai pada tahun 2018 akan menjadi pembakar semangat, tekad dan iltizam bagi meningkatkan lagi  kejayaan dalam bidang akademik, kokurikulum sahsiah dan juga disiplin.

 

Sekian, terima kasih.

Beriltizam Ke Puncak Jaya

Menjana Insan Cemerlang

 

OSMAN BIN OMAR

Pengetua SMKBPJ