Maklumat 2018:

Tingkatan Kelas Murid
1 14 381
2 14 356
3 10 354
4 9 267
5 7 220
Pendidikan Khas 3 37
Jumlah 57 1,615
     

Bilangan pelajar lelaki:  813

Bilangan pelajar perempuan: 802

Bilangan pelajar muslim: 1462

Bilangan pelajar bukan muslim: 153

Bilangan penambahan pelajar: 569

Bilangan penambahan kelas: 9

 

 Maklumat 2017:

Tingkatan Kelas Murid
1 14 357
2 10 345
3 8 314
4 7 216
5 4 103
Pendidikan Khas 3 25
Jumlah 46 1046
     

 

 

 

Maklumat ini dikemaskini pada 11/02/2018.