Jalur Kuning, Merah, Biru
Melambangkan manifestasi transformasi pendidikan secara menyeluruh bagi menghasilkan insan yang terbaik dan bakal memacu hasrat pembangunan negara dari aspek ekonomi, social, budaya dan teknologi. Warna biru muda melambangkan kesepaduan dan kemuafakatan warga sekolah dalam merealisasikan misi dan visi sekolah. Warna biru tua melambangkan percambahan daya pemikiran yang kreatif, inovatif, logik dan analitis. Warna kuning melambangkan ketaatan kepada Raja dan Negara.


Topi
Melambangkan hala tuju sekolah bagi mencapai visi dan misi sekolah serta melahirkan insah yang cemerlang.

Gear dan Kelalang Kon
Melambangkan insan yang menguasai ilmu sains dan teknologi serta menjadi warga yang berkebolehan mencipta inovasi ekonomi kea rah negara maju.

Peta I-Think
Salah satu keperluan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran alaf 21 bagi menggalakkan percambahan idea pelajar untuk melahirkan insan yang berkemahiran berfikir aras tinggi.

Tiga Rangkaian Bulatan
Melambangkan pembentukan dan pembinaan insan secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1 sukan, 1 kelab dan 1 badan beruniform.

Jalur Kuning, Merah, Biru
Melambangkan manifestasi transformasi pendidikan secara menyeluruh bagi menghasilkan insan yang terbaik dan bakal memacu hasrat pembangunan negara dari aspek ekonomi, social, budaya dan teknologi.


Komputer Riba
Melambangkan insan yang sentiasa memanfaatkan sumber ICT kea rah memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinddi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid.

Tiga Rangkaian Bulatan
Melambangkan percambahan daya pemikiran yang kreatif, inovatif, logik, dan analitis.