Maklumat 2020:

Tingkatan Kelas Murid
1 13 440
2 13 373
3 13 383
4 11 354
5 11 294
Pendidikan Khas 5 40
Jumlah 66 1,884
     

Bilangan pelajar lelaki:  928

Bilangan pelajar perempuan: 956

Bilangan pelajar muslim: 1759

Bilangan pelajar bukan muslim: 126

Bilangan penambahan pelajar: 159

Bilangan penambahan kelas: 6

 

Maklumat 2019:

Tingkatan Kelas Murid
1 13 381
2 13 377
3 11 370
4 11 290
5 9 271
Pendidikan Khas 3 36
Jumlah 60 1,725
     

Bilangan pelajar lelaki:  859

Bilangan pelajar perempuan: 866

Bilangan pelajar muslim: 1586

Bilangan pelajar bukan muslim: 139

Bilangan penambahan pelajar: 110

Bilangan penambahan kelas: 3

 

Maklumat 2018:

Tingkatan Kelas Murid
1 14 381
2 14 356
3 10 354
4 9 267
5 7 220
Pendidikan Khas 3 37
Jumlah 57 1,615
     

Bilangan pelajar lelaki:  813

Bilangan pelajar perempuan: 802

Bilangan pelajar muslim: 1462

Bilangan pelajar bukan muslim: 153

Bilangan penambahan pelajar: 575

Bilangan penambahan kelas: 11

  

 Maklumat 2017:

Tingkatan Kelas Murid
1 14 357
2 10 345
3 8 314
4 7 216
5 4 103
Pendidikan Khas 3 25
Jumlah 46 1046
     

 

 Maklumat ini dikemaskini pada 21/01/2020