MISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

VISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Asprasi Negara

MOTO

Menjana Insan Cemerlang